U bent hier

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT - 19 mei 2016 – 21:00 uur

Keyware start 2016 met 40% meer brutowinst en 15% hogere omzet

Brussel, België – 19 mei 2016 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2016, dat werd afgesloten op 31 maart 2016.

De kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2016, in vergelijking met het eerste kwartaal 2015, kunnen als volgt samengevat worden:

Het eerste kwartaal van 2016 samengevat

 • Omzet neemt de kaap van 4 miljoen euro
 • EBITDA neemt toe van 785 kEUR tot 1.180 kEUR, een stijging met 50,3%
 • Winst voor belastingen groeit van 716 kEUR naar 1.006 kEUR, een stijging met 40,5%
 • Netto-winst bedraagt 749 kEUR ten opzichte van 926 kEUR
 • Financiële en handels- en overige schulden werden met respectievelijk 291 kEUR en 699 kEUR afgebouwd ten opzichte van 31 december 2015

Voornaamste resultaat-indicatoren van het eerste kwartaal van 2016:

 • de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 4.021 kEUR in vergelijking met 3.918 kEUR over dezelfde periode in 2015, hetzij een toename van 103 kEUR. Indien er echter abstractie wordt gemaakt van de contributie van de acquisitie van activa van GlobalPay NV dan bedraagt de vergelijkbare omzet afgerond 3.500 kEUR, zodat de toename 521 kEUR bedraagt of 14,9% op vergelijkbare basis;
 • de omzet van het eerste kwartaal van 2016 bestaat voor respectievelijk 2.889 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot terminals (tov 2.788 kEUR per 31 maart 2015) en 1.132 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot autorisaties (tov 1.130 kEUR per 31 maart 2015). Derhalve situeert de verhoging zich voornamelijk op het vlak van de terminal-activiteit;
 • de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste kwartaal bedraagt 1.180 kEUR ten opzichte van 785 kEUR voor het eerste kwartaal van 2015 hetzij een verbetering van 395 kEUR of 50,3%;
 • de brutowinst of de winst voor belastingen bedraagt 1.006 kEUR in vergelijking met 716 kEUR voor het eerste kwartaal in 2015, hetzij een verbetering van 290 kEUR of 40,5%;
 • de nettowinst bedraagt 749 kEUR in vergelijking met 926 kEUR voor het eerste kwartaal in 2015, hetgeen een afname inhoudt van 177 kEUR of 19,1%. Dit verschil is te wijten aan het feit dat er in het eerste kwartaal van 2015 latente belastingsopbrengsten werden verwerkt van 212 kEUR in vergelijking met latente belastingskosten van 255 kEUR in het eerste kwartaal van 2016. Derhalve dient de rendabiliteit voornamelijk op basis van de winst voor belastingen te worden beoordeeld 

Kerncijfers

Voornaamste aandachtspunten in de financiële positie per 31 maart 2016:  

 • het eigen vermogen bedraagt 24.432 kEUR en vertegenwoordigt 79,46% van de passiva;
 • de financiële schulden werden met 291 kEUR afgebouwd sinds 31 december 2015 en bedragen 3.967 kEUR;
 • de handels- en overige schulden kennen een afname van 699 kEUR ten opzichte van 31 december 2015 en bedragen 1.875 kEUR ten opzichte van 2.574 kEUR

Gewijzigde presentatie van de omzet en kostprijs der verkopen

Tot en met het boekjaar 2015 werden de verkregen commissies uit autorisatie-overeenkomsten als netto-baat verwerkt onder de omzet. Gezien de significante stijging van de autorisatie-overeenkomsten en onder toepassing IFRS-regels wordt deze omzet vanaf het boekjaar 2016 niet langer netto erkend doch gesplitst in een bruto-omzet en gerelateerde kosten. 

De Europese Commissie heeft op 29 april 2015 de zgn Interchange Fee Regulation (‘IFR’) uitgevaardigd (publicatie in Official Journal van Europese Unie op 19 mei 2015 – n°2015/751). Diverse bepalingen worden van kracht op diverse data. Zo worden de bepalingen inzake de interchange fee van kracht op 9 december 2015 terwijl het meerendeel van de andere bepalingen pas op 9 juni 2016 van kracht worden.

Door de hogere transparantie van de diverse bestanddelen m.b.t. betaaltransacties wordt een totaalbeeld van de kosten bekomen. Keyware heeft ervoor geopteerd om enerzijds de globale opbrengsten (zijnde de Merchant Service Charge) en anderzijds alle gerelateerde kosten seperaat tot uitdrukking te brengen in de omzet en kostprijs der verkopen.

Winst-en verliesrekening

 • deze gewijzigde voorstelling van de autorisatie-opbrengsten en kostprijzen heeft derhalve alleen een impact op de individuele bestanddelen van de bruto-marge van het eerste kwartaal van 2015, nl. de omzet en de kostprijs der verkopen (grond- en hulpstoffen), die elk 935 kEUR hoger liggen

 • de overige rubrieken van de winst-en verliesrekening per 31 maart 2015 ondergaan geen enkele wijziging;
 • er is geen impact op het (openings) eigen vermogen per 1 januari 2016;
 • evenmin is er enige wijziging aan te brengen in de balans noch in het kasstroomoverzicht per 31 maart 2015

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com

Voor bijkomende informatie, contacteer:   

Mr. Stéphane Vandervelde
President & CEO
Keyware Technologies
Tel: +32 (0)2 346.25.23
ir@keyware.com
www.keyware.com